شما اینجا هستید: برگ نخستپودر کلر

پودر کلر

کلر چیست؟ چرا به آب کلر می زنند؟

پودر کلر

کلر جامد (هیپوکلریت کلسیم)

Ca(ClO)2

کلر ماده ای موثر برای گندزدایی و ضد عفونی آب و فاضلاب و همچنین ضدعفونی کردن آب استخر می باشد. مقدار کلر تزریقی در آب به آلودگی و شرایط آب و یا فاضلاب تصفیه شده بستگی دارد.

 چند نوع کلر داریم؟

کلر عمدتاً در سه نوعِ کلر جامد (هیپو کلریت کلسیم هیدراته)،کلـر مـایع (هیپو کلریت سدیم) و کلر گازی (کپسول کلر) در بسته بندی های خاصی ارائه می گردد. کلر جامد بصورت گرانول و به رنگ سفید بوده و بوی کلر به شدت از آن استشمام می شود. پس از حل نمودن در آب، مقدار کمی از آن ته نشین می گردد. کلر مایع به رنگ زرد مایل به سبز بوده و با بوی کاملاً مشخص قابل شناسائی است که اکثراً در بازار تجاری به عنوان کپسول گاز کلر شناخته می شود. گاز کلر در صورت نشت از سیلندر به علت سنگین بودن در سطح زمین می ماند و به تنهائی آتشگیر است.

کلر جامد (هیپو کلریت کلسیم هیدراته)

خواص فیزیکی کلر جامد

رنــــگ: سفـــــید

بـــــو : بوی تند کلر

حــالت: جامد (گرانول) با دانه بندی 3-0.5 میلی متر

فرمول شیمیایی کلر جامد Ca(ClO)2بوده و آنالیز شیمیایی آن بشرح ذیل می باشد:

Ca(ClO)2 65-70%

MOISTURE MAX 10%

NaCl MAX 20%

Ca(OH)2 MAX 3%

CaCl2 MAX 2%

CaCo3 Max 5%

OTHERS MAX 1.5%

موارد مصرف کلر جامد

از کلر جامد در ضد عفونی کننده آّبهای آشامیدنی، استخرها، بیمارستانها، سفیدکننده و... استفاده می شود.

بسته بندی کلر جامد

کلر جامد در بشکه های پلی اتیلن 45، 25، 10و 5 کیلوگرمی و یا بشکه های پلی پروپیلن ویژه صادراتی بسته بندی و حسب سفارش مشتریان امکان بسته بندی بصورت پالت، تسمه کشی و شرینگ نیز وجود دارد.

کلـر مـایع (هیپو کلریت سدیم)

خواص فیزیکی کلر مایع

وزن مخصوص: 1.5 گرم بر سانتی متر مکعب

حلالیت: در آب خیلی کم است

حـــالت: مایع (بصورت تحت فشار و دورن سیلندر)

فرمول شیمیایی کلر مایع Cl2 بوده و آنالیز شیمیای آن بشرح ذیل می باشد:

Cl2 MIN 99.99%
MOISTURE MAX 20 PPM

موارد مصرف کلر مایع

از کلر مایع در ضد عفونی کننده آب و فاضلاب، تولید حشره کش ها، صنایع کاغذسازی، نساجی، داروسازی و سموم دفع آفات نباتی، تولید کربنات کلردار و... استفاده می شود.

بسته بندی کلر مایع

محصول کلر مایع در انواع سیلندرهای استاندار کلر با ظرفیت 45 و 60 الی 1000 کیلوگرم شارژ می گردد.

نکات ایمنی هنگام مصرف کلر مایع

1- گاز کلر به علت سمی بودن خطرناک بوده و لازم است احتیاطات ایمنی و دستورالعمل های لازم به هنگام حمل و همچنین مصرف، رعایت گردد.

2- در صورت نیاز به آموزش و یا مواجه شدن با هر گونه مشکل ایمنی لطفاً با این شرکت ابنیه پایدار سبز تماس حاصل نمائید.

آب ژاول (هیپوکلریت سدیم) (NaClO)

شرح محصول آب ژاول (هیپوکلریت سدیم)

آب ژاول مایعی به رنگ زرد روشن بوده و بوی کلر به خوبی از آن استشمام می گردد.

خواص فیزیکی آب ژاول (هیپوکلریت سدیم)

وزن مخصوص: 1.2 گرم بر سانتیمتر مکعب

رنـــگ: زرد روشن

بـــو: بوی کلر

حــالت: مایع

فرمول شیمیایی آب ژاول (هیپوکلریت سدیم) NaClO بوده و آنالیز شیمیایی آن بشرح ذیل می باشد:

Active (Cl2) 120-140 (mg/lit)
NaOH MAX 1%

موارد مصرف آب ژاول

از آب ژاول در سفید کننده، ضدعفونی کننده، تصفیه خانه های آب، صنایع نساجی، مصارف خانگی، خوشبو کننده ها و... استفاده می شود.

بسته بندی آب ژاول

آب ژاول در تانکرهای مخصوص و ظروف پلاستیکی قابل ارائه است.

پودر کلر

راهنمای کلرزنی (Chlorination Dosing Guide)

مقدار پیشنهادی برای تزریق کلر و یا ترکیبات آن به آب

مورد تصفیه ویا ضد عفونی

هدف از تصفیه

گاز کلر
mg Cl2/L

پودر هیپوکلریت
کلسیم70%
mg Ca(OCl)2/L

پودر هیپوکلریت
کلسیم 60%
mg Ca(OCl)2/L

محلول هیپوکلریت سدیم 10%

آب برای مصرف آشامیدنی و یا آشپزخانه

کلرزنی قبل از تصفیه

مقابله باآلودگیهای احتمال آب

کنترل طعم و بو

کنترل باکتریهای آهن

حداکثر 5

حداکثر0.5

5-3

10-2

حداکثر15

حداکثر1.5

15-9

29-6

حداکثر17

حداکثر1.7

17-10

6.8-34

حداکثر105

حداکثر10.5

105-63

210-42

آب چاه

آب سطحی

آب شستشو

آب خنک کننده

 

آب سرد کننده

(ابتدا آب آزمایش شود)

 

 

تصفیه مقطعی

تصفیه پیوسته

 

5-1

10-1

50

15-5

15-3

20

15-3

29-3

145

44-15

44-9

58

17-3

34-3

170

51-17

51-10

68

105-21

105-21

1050

315-105

315-63

420

پساب (فاضلاب)

پساب اولیه و کنترل بو

تصفیه اولیه، ته نشینی

تصفیه اولیه، صافیها

لجن فعال

صافی شنی

مخازن سپتیک

کاهش BOD

15-10

10-8

10-3

8-2

5-2

45-30

10-5

44-29

29-23

29-9

29-6

15-6

131-87

29-15

51-34

34-27

34-10

7-13.6

17-7

153-102

34-17

315-210

210-168

210-63

168-42

105-42

944-630

210-105

اکسیداسیون مواد (غلظت مواد بر حسب mg/L)

ترکیب آهن

ترکیب منگنز

کنترل بوی
سولفید هیدروژن

حذف سولفید هیدروژن

0.63XFe

Mn × 1.3

H2S ×2.1

H2S ×8.4

1.83XFe

3.77XMn

6.09× H2S

24.36xH2S

2.14XFe

4.42XMn

7.14× H2S

28.6xH2S

13.22XFe

27.28XMn

44.07× H2S

176.3xH2S

لوله ها و مخازن

گندزدایی قبل از مصرف

50-30 145-90 170-100 1050-630

استخر شنا

  5-1 15-3 17-3 105-21

توجه: هرگرم هیپوکلریت کلسیم 60٪ الی 70٪ و به ترتیب 0.294 و 0.345 گرم کلر فعال دارد.

هنگامی که از پودر کلر هیپو کلریت کلسیم استفاده می شود، 10٪ هدر رفتن کلر در هنگام محلول سازی منظور شود.

 

مقادیر مواد شیمیایی لازم برای تولید محلول کلر با غلظتهای مشخص در 100 متر مکعب آب
(منبع: نشریه 124 سازمان برنامه و بودجه)

هیپوکلریت کلسیم لازم

(کلر موجود 65 درصد)

(kg)

هیپوکلریت سدیم لازم (لیتر)

کلر مایع لازم

(kg)

غلظت مطلوب در آب

(mg/l)

محلول 15 درصد کلر

(حجمی)

محلول 10 درصد کلر

(حجمی)

محلول 5 درصد کلر

(حجمی)

0/31

1/3

2

3/9

0/2

2

1/54

6/7

9/9

19/4

1

10

7/69

33/40

49/60

97

5

50

 

مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز برای خنثی کردن کلر باقی مانده در 100 متر مکعب آب
(منبع: نشریه 124 سازمان برنامه و بودجه)

مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز در 100 متر مکعب آب (kg)

غلظت کلر باقی مانده

(mg/l>)

 

تیوسولفات سدیم (1)

سولفیت سدیم (2)

بیوسولفیت سدیم (3)

دی اکسید گوگرد (4)

0/14

0/17

0/14

0/10

1

0/29

0/35

0/3

0/2

2

1/44

1/75

1/5

1

10

7/21

8/77

7/52

5

50

(1) Na2S2O3'^5H2O
(2) Na2SO3
(3) NaHSO3
(4) SO2

ویژگی های فیزیکی کلر(منبع: نشریه 177سازمان برنامه و بودجه)

علامت اختصاری

Cl

وزن اتمی

35/46

وزن مخصوص

1/47
g/cm^3

درجه حرارت میعان در فشار اتمسفر

34/05- درجه سانتیگراد

درجه حرارت بحرانی

 144- درجه سانتیگراد

فشار بحرانی

76 اتمسفر

چگالی نسبت به آب

1/41

درجه حرارت نقطه جوش

 34/5- درجه سانتیگراد

درجه حرارت نقطه انجماد

 100/98- درجه سانتیگراد

از یک حجم مایع در صفر درجه سانتیگراد در یک آتمسفر 457 حجم گاز تولید می شود. انحلال کلر در آب به درجه حرارت بستگی دارد؛ به طوری که در فشار معمولی، در 20 درجه سانتیگراد، 7/3 گرم کلر در یک لیتر آب حل می شود. در 10 درجه سانتیگراد،10 گرم کلر در یک لیتر آب حل می شود. در 5 درجه سانتیگراد، 6/4 گرم کلر در یک لیتر آب حل می شود. در صفر درجه سانتیگراد، 4/6 گرم کلر در یک لیتر آب حل می شود. کلر در درجه حرارت معمولی با اکثر فلزات میل ترکیبی دارد. برای نگهداری کلر از ظروف فولادی، چدنی، مس، برنز، نیکل و سرب می توان استفاده کرد. معمولاً، به علت ویژگی های خاص کلر، در دستگاه های کلرزنی (کلریناتورها) لوله ها از جنس فلزات مخصوص؛ مانند نقره و پلاتین با روکش طلا هستند؛ درحالی که برای خط انتقال و تزریق آب کلر به آب از لوله های پی وی سی و پلاستیکی استفاده می شود.

استاندارد میزان کلر آزاد باقیمانده در آب استخرهای خانگی و ورزشی

به منظور پیشگیری از آلودگی های ثانویه آب استخر، مقدار کلر آزاد باقیمانده آب براساس استاندارد 4575 مؤسسه استاندارد ایران، می باید 0.4 تا 1 میلیگی گرم در لیتر (PPM) در تمام مدت استفاده از استخر باشد. در مواقع بروز اپیدمی ها و بیماری های واگیر فراگیر، مقدار کلر آزاد باقیمانده (OCL) بهتر است تا 3 میلی گرم در لیتر افزایش داده شود.

جهت اطمینان از وجود کلر باقیمانده در حد استاندارد در کلیه ساعات استفاده از استخر، بخصوص در استخرهای شنای عمومی و ورزشی، لازم است دستگاه کلرزنی مجهز به یک دستگاه نمونه گیری و اندازه گیری کلر باقیمانده خودکار و یا دستگاه کلرسنج Online باشد تا غلظت کلر باقیمانده در آب خروجی از استخر به سیستم تصفیه بطور دائم تحت کنترل باشد و در صورت کاهش میزان کلر باقیمانده مورد نظر، به طور خودکار میزان کلر تزریقی افزایش یافته و کلر باقیمانده لازم تأمین گردد. تزریق کلر در این حالت به خط لوله و به صورت برخط (Online) بود و توسط دستگاه ونتوری صورت خواهد گرفت. در استخرهای خانگی، اندازه گیری مقدار کلر معمولاً توسط تست کیت کلر صورت می گیرد.

مقدار کلر باقیمانده بستگی به pH آب دارد و با تغییر pH میزان کلر آزاد باقیمانده نیز تغییر می نماید. اندازه گیری pH آب نیز می تواند توسط تست کیت pH (در استخرهای خانگی و کوچک) و pHمتر آنلاین (در استخرهای بزرگ عمومی و استخرهای ورزشی) انجام گیرد.
میزان کلر مصرفی نباید از حد لازم بیشتر باشد زیرا باعث تولید طعم و بوی نامطبوع در آب شده و سوزش چشم شناگران را به دنبال خواهد داشت. همچنین میزان کلر چنانچه از حد استاندارد کمتر باشد، اثر گندزدایی آن کافی نخواهد بود. قدرت میکروب کشی کلر و ترکیبات آن بستگی به زمان تماس، درجه حرارت، pH و غلظت ترکیبات احیاکننده آب دارد.

مفهوم کلر آزاد باقیمانده در آب چیست؟

به مجموع اسید هیپوکلرو (HOCI) و یون هیپوکلریت (-OCI) در آب آشامیدنی، کلر آزاد باقیمانده (Free Residual Chlorine) می گویند. کلر آزاد در آب آشامیدنی و یا آب استخرهای شنا معمولاً توسط تست کیت کلر یا کلرسنج آنلاین اندازه گیری می شود. مقدار کلر آزاد باقی مانده در محل مصرف آب آشامیدنی بایستی حداقل 0.2 میلی گرم در لیتر باشد.

 

نکات آموزشی و ایمنی هنگام استفاده از کلر

1- جزوه ای تحت عنوان روش ضدعفونی و سالم سازی میوه ها و سبزیجات تهیه و در دسترس مشتریان قرار می گیرد.

2-دستورالعمل بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی (MSDS) این محصول توسط شرکت ابنیه پایدار سبز در اختیار کلیه مشتریان قرار می گیرد.

3- راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی

 

کاربرد و موارد استفاده کلر

کلرین آکوافیت یک محصول با کیفیت است که کاربرد زیادی در استخرهای شنا و تصفیه آب آشامیدنی دارد. حوزه ی کاربری این محصول روز به روز گسترده تر می شود و از سراسر جهان تقاضا دارد. کاربردهای اصلی آن عبارتند از:

پاکیزگی استخرهای شنا: آب استخرها را کلردار می کنند تا آنها را عاری از هرگونه باکتری کند و مانع از رشد جلبک شود. این ماده باعث می شود آب بهداشتی و شفاف شود.

هیپوکلرین آکوافیتاسیون آب: کلرین آکوافیت یک ماده شیمیایی گندزدای عالی برای تصفیه آب می باشد. این ماده به عنوان یک میکروب کش عمل می کند و موجودات زنده ی مضر موجود در آب را می کشد. این ماده تمام مواد ارگانیک موجود را از بین می برد.

پرورش آبزیان و فرآوری آنان: کلرین آکوافیت را می توان به طور گسترده در پرورش ماهی، حوض خرچنگ، حوض ماهی و کارخانه ی فرآوری ماهی بکار برد. کلرین آکوافیت با کشتن باکتری های مضر و جلوگیری از رشد جلبک، محیطی بهداشتی تر فرآهم آورده و تخم گذاری را تسریع می کند و غذاهای دریایی مانند ماهی و میگو را افزایش می دهد.

کارخانه های دلسترسازی: کلرین آکوافیت برای پاکیزه نمودن کلی کارخانه ی دلسترسازی و پاکسازی خطوط لوله، تانک های ذخیره و دیگر تجهیزات مفید است.

کاربرد در کنسروسازی: کلرین آکوافیت برای ضدعفونی آب خنک کننده ی لازم برای خنک سازی کنسروهای غذایی در کارخانه ی غذاسازی استفاده می شود.

کاربرد در واحدهای لبنیاتی: کلرین آکوافیت برای حفظ محیط بهداشتی در داخل واحدهای لبنیاتی در جایی که شیر و محصولات لبنی مانع از آلودگی محصول می شود و همچنین کنترل کیک و قارچ برای تصفیه ی فاضلاب بکار برده می شود. تقریباً تمامی تجهیزات با استفاده از محلول کلرین آکوافیت از آلودگی دور نگه داشته می شوند.

واحدهای فرآوری گوشت: مشکل واحدهای فرآوری گوشت بوی بد آنهاست که با ضدعفونی کشتارگاه ها، اتاق های غیرخوراکی و اتاق های خوراکی و تجهیزات مربوطه کنترل می شود. مواد زائد تولید شده از کارخانه ی فرآوری گوشت نیز توسط کلر ضدعفونی می شود.

تصفیه آب صنعتی: برج های خنک کننده، حوض های خنک کننده و مخازن معمولاً با مشکل ایجاد لجن مواجه می شوند. این مشکل با تنظیم میزان محلول کلرین آکوافیت با غلظت مناسب تحت نظارت دقیق حل می شود. کلرین آکوافیت برای پیشگیری از رشد جلبک در توزیع کننده های برج خنک کننده های مؤثر است و کارآیی این فرآیند را با نگهداشتن تجهیزات خنک کننده در شرایطی مناسب، بهبود می بخشد.

ضایعات سیانور صنعتی: کلرین آکوافیت مؤثرترین ماده ی شیمیایی برای از بین بردن سیانات موجود در زباله های مایع صنعتی می باشد. این ماده سیانات سمی را به سیاناتی بی ضرر بدل می کند. سیانور موجود در ضایعات صنعتی جامد را نیز می توان با استفاده از کلرین آکوافیت و با حل کردن در آب، تصفیه نمود.

صنعت نساجی: کلرین آکوافیت برای سفید کردن کتان نیز بکار برده می شود. کنف الیاف کتان، این ماده مواد رنگی را از کتان (لینگنین) جدا کند و به الیاف درخشندگی ببخشد. سفید کردن اساسی پیش از رنگ کردن الیاف یا حتی پارچه، لباس یا غیره.

میوه جات و سبزیجات: محلول کلرین آکوافیت با غلظتی مناسب در شستشوی میوه جات و سبزیجات پیش از بسته بندی بکار برده می شود. این امر به کنترل باکتری ها و قارچ های مضر که میوه جات و سبزیجات را آلوده می کند، کمک می کند. این ماده همچنین کیفیت نگهداری سبزیجات را بهبود می بخشد. با استفاده از کلر مستقیم بر روی قارچ ها، قارچ های در حال رشد از بیماری حفظ می شوند. سیب زمینی و سیب زمینی شیری در معرض کلر قرار می گیرد تا از پوسیدگی نرم آن جلوگیری شود.

صنعت چرم: کلرین آکوافیت برای دباغی پوست خام و همچنین درخشندپی بیشتر کالاهای چرمی بکار برده می شود.

صنعت کاغذ: کلرین آکوافیت به طور گسترده به عنوان ماده ی سفیدکننده برای خمیر چوب مخصوص کاغذسازی و نی در صنایع کاغذ استفاده می شود. کاغذهای با کیفیت با کلر سفید می شوند تا سفیدی کاغذ بهبود یابد.

صنعت قند: کلرین آکوافیت در صنعت قند برای ضدعفونی نمودن ظروف و خطوط لوله در صنعت قند بکار برده می شود.

مرغداری: کلرین آکوافیت به طور مؤثری بو و رشد باکتریایی را در مرغداری ها کنترل می کند. باید به طور منظم از آکوآفیت استفاده کرده تا قسمت های خوراک طیور، صفحات جمع آوری تخم مرغ، ظرف دانه خوری و کانال های آب پاکیزه شود. کلرین آکوافیت همچنین برای کنترل باکتری در تخم مرغ های آلوده و تمیز کردن تمامی تجهیزات و مکان های مخصوص عملیات شکاندن تخم مرغ بکار برده می شود. بهتر است تمام وسایل و ابزارها و تجهیزاتی که با خارج از این محیط تماس پیدا می کنند به طور کامل تمیز و با کلر ضدعفونی شوند. همچنین لازم است بوی بد اتاق های شکاندن تخم مرغ ها، دیوارها و کف با کلر و با استفاده از محلول های کلر با غلظت مناسب از بین برود.

هتل ها و رستوران ها: کارین معمولاً برای پاکیزگی فنجان های لکه دار چای و ضدعفونی و رنگبری دستمال ها و حوله ها در خشکشویی واقع در هتل ها به کار برده می شود.

بیمارستان ها: کلر در ضدعفونی اتاق های بیماران، حوله های حمام، کف و غیره در بیمارستان ها کاربرد دارد. فاضلاب خروجی از بیمارستان نیز با محلول کلر برای تخلیه ی ایمن تصفیه می شود.

 

نحوه ی استفاده از کلر:

کلر باید در مقیاس های کافی و مورد نیاز به آب افزوده شود که در جدول زیر شرح داده شده است.

حجم آب به لیتر

میزان نسبت کلر مورد نیاز به درصد

1000

500

100

وزن کلر به کیلوگرم

1.5

0.8

0.15

0.1

15.4

7.7

1.5

1

30.8

15.4

3.1

2

46.2

23.1

4.6

3

61.5

30.8

6.2

4

76.9

38.5

7.7

5

 

کلر و پودر کلر را از کجا تهیه کنیم؟

بهترین کیفیت کلر و بهترین قیمت کلر را از ما بخواهید! شرکت ابنیه پایدار سبز ضمن تامین مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب آماده ارائه پودر کلر تولید کشورهای زیر می باشد:

- کلر ایرانی کلر پارس، نیرو کلر
- کلر ژاپنی Golden Fit، Star-Chlon
- کلر هندی Aqualightو  AquaFit
- کلر آلمانی

تفاوت کلر ایرانی (کلر پارس / نیرو کلر) با کلر هندی (Aqua Fit, Aqua Light) و کلر ژاپنی (استار کولون Star-Chlon) در چیست؟

کلر ایرانی ساخت کارخانه های کلر پارس و نیرو کرلر دارای حداکثر 65 درصد کلر فعال می باشد و حدود کلر هندی با برندهای AquaFit و AquaLight دارای حداکثر 70 درصد کلر فعال می باشند.

کلر ژاپنی با برند استار کلون Star Chlon نیز مشابه کلر هندی دارای 70 درصد کلر فعال می باشد اما به دلیل عدم داشتن ناخالصی معدنی، شفافیت زیادی در استخرهای عمومی و ورزشی و مخازن آب شرب ایجاد می نماید.

در خصوص قیمت کلر، نحوه نگهداری کلر، میزان کلر لازم جهت ضد عفونی آب استخرها، کیت تست کلر،کلر استخر و... می توانید با کارشناسان شرکت ابنیه پایدار سبز مشورت نمایید. بهترین قیمت و بهترین کیفیت پودر کلر و کلر استخر را از ما دریافت خواهید نمود!

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515