شما اینجا هستید: برگ نخستآشغالگیر (دستی و مکانیکی)

آشغالگیرهای مناسب جهت عملیاتهای فیزیکی معمول در تصفیه فاضلاب

عملیات آشغالگیر مناسب
جداسازی مواد درشت نظیر چوب، کهنه پارچه و سایر دور ریزها در فاضلاب تصفیه نشده آشغالگیر درشت
حذف ذرات ریز آشغالگیر ریز
حذف جامدات ریز، مواد شناور و جلبک آشغالگیر میکرو

   

آشغالگیر دستی

آشغالگیر دستی (میله ای)