شما اینجا هستید: برگ نخستسختی گیر

سختی گیر

دستگاه سختی گیر (Water Softner)

دستگاه سختی گیر، ساخت دستگاه سختی گیر، فروش سختی گیر

سختی آب

حضور کاتیون های چند ظرفیتی به ویژه یون های کلسیم و منیزیم در آب منجر به بروز ویژگی به نام سختی می گردد. در مواردی که به غیر از کلسیم و منیزیم، مقادیر سایر کاتیون های دو یا چند ظرفیتی نیز در آب قابل توجه باشد، در محاسبه سختی آب بایستی آنها را در نظر گرفت. این مورد به کیفیت آب منطقه (به خصوص در مورد آب چاه ها) و به ویژه به کیفیت خاک منطقه و املاح موجود در خاک آن ناحیه مربوط می شود. به طور عمومی میزان سختی آب های سطحی نظیر رودخانه ها کمتر از میزان سختی آب های زیرزمینی می باشد.

برخی از کاتیون هایی که می توان در کنار کلسیم و منیزیم در سختی آب وارد نمود عبارتند از: آهن، آلومینیوم، منگنز، استرانیوم، روی و یون های Hمثبت (Hydrogen Ions).

سختی آب به دو دسته تقسیم می شود:

1- سختی موقت (کربناته): سختی موقت بر اثر ترکیب کاتیون های کلسیم و منیزیم با آنیون های کربناته و بی کربنات ایجاد می گردد. سختی موقت بر اثر جوشاندن از آب خارج شده و رسوب می نماید. آنچه در دیگ های بخار، کتری و سماور خانگی و لوله های انتقال آب گرم به عنوان رسوب دیده می شود، در اصل همین سختی موقت آب می باشد.
بی کربنات کلسیم (Ca(HCO3)2) و بی کربنات منیزیم (Mg(HCO3)2) که به عنوان سختی موقت شناخته می شوند، پس از حرارت دادن طبق واکنش زیر تولید رسوب کربنات کلسیم و کربنات منیزیم را می نمایند:

فرمول واکنش تولید رسوب کربنات کلسیم و کربنات منیزیم

2- سختی دائم (غیر کربناته): سختی دائم بر اثر ترکیب گروه کاتیون های کلسیم و منزیم با آنیون های سولفات، کلراید، فسفات و نیترات ایجاد می شود. ترکیبات تشکیل دهنده سختی دائم می توانند شامل MgSO4، CaSO4، MgCl2، CaCl2، Mg (NO3)2، Ca(NO3)2، Mg3 (PO4)2 و Ca3 (PO4)2 باشند.

مجموع سختی موقت و دائم، سختی کل (Total Hardness (TH)) نامیده می شود.

سختی آب برحسب میلی گرم بر لیتر کربنات کلسیم (mg/lCaCO3) بیان می شود.

نحوه محاسبه ی سختی موقت:

مثال: فرض کنیم در یک آنالیز آب میزان کلسیم 80 mg/l و میزان منیزیم 60 میلی گرم بر لیتر باشد. در این صورت سختی موقت آب برابر خواهد بود با:

فرمول سختی موقت آب

معمولاً در برگه های گزارش آزمایشگاه، میزان سختی موقت با، برابر با سختی کل گرفته و به صورت TH=450 mg/l گزارش می نمایند.

مشکلات عمده ناشی از سختی آب

  • کاهش کارایی مواد صابونی در اثر واکنش بین سختی آب و مواد صابونی که منجر به ایجاد خمیر صابون می شود.
  • استحمام و شستشوی بدن و لباس در آب سخت به دلیل کف نکردن شوینده ها سخت می باشد.
  • رسوبات آهکی باقیمانده از آب های سخت موجب رسوب در تأسیسات صنعتی می شود و در نتیجه انتقال حرارت در آن ها به کندی انجام می شود. تجمع رسوبات در کف دیگ های بخار بعضاً موجب انفجار و وقوع خسارات جانی و مالی در صنایع گشته است.

در جدول زیر رابطه تقریبی بین ضخامت رسوب در جداره دیگ های بخار و کاهش راندمان انتقال حرارت ارائه شده است.

رابطه بین ضخامت رسوب در جداره دیگ بخار و کاهش راندمان انتقال حرارت

کاهش راندمان انتقال حرارت

ضخامت رسوب (mm)

9%

0.8

12%

2

25%

3

40%

6

55%

9.6

70%

12.5

  • در صنعت نساجی وجود سختی در آب باعث باقی ماندن لکه روی محصولات نظیر پارچه و لباس می گردد.
  • اثر نامطلوب روی طبخ و طعم غذا و چای و کلاً کیفیت محصولات در صنایع غذایی
  • تولید رسوب در قسمت های داخلی لوله های آبرسانی و کاهش راندمان هیدرولیکی سیستمهای آبرسانی

یک باور غلط در خصوص آب سخت

سختی بیش از حد آب باعث بروز بیماری هایی از قبیل ناراحتی های کلیوی، سخت شدن جداره رگها، سوء هاضمه و اختلال در سیستم گوارش می گردد. از سال 1985 سازمان بهداشت جهانی (WHO) این مسئله را رد نموده است.

مقادیر کمی سختی طبقه بندی شده برای آب های مختلف

مقادیر کمی سختی طبقه بندی شده برای آب های مختلف

شرح

سختی

(میلی گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم)

نرم

<50

نسبتاً سخت

150-50

سخت

300-150

بسیار سخت

>300


مقدار استاندارد سختی کل در آب آشامیدنی

برطبق استاندارد 1053 (تجدید نظر پنجم) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در خصوص ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی، حداکثر مطلوب سختی کل برابر 200 میلی گرم بر لیتر و حداکثر مجاز سختی آب برابر 500 میلی گرم بر لیتر می باشد. لازم به ذکر است که مطابق تجدید نظر پنجم استاندارد 1053، مقادیر و حدود ذکر شده برای سختی کل صرفاً جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در لوله های آبرسانی شهری و تأسیسات خانگی در نظر گرفته شده و جنبه اقتصادی / راهبری دارد و این میزان در خصوص شرب اهمیت چندانی ندارد. هنگامی که سختی کل از مقدار 150-200 میلی گرم در لیتر بالاتر می رود، طعم شوری یا تلخی در آب احساس می گردد، اما شرب آن در بدن مشکلی ایجاد نمی نماید.

مقایسه واحدهای مختلف اندازه گیری سختی آب

مقایسه واحدهای مختلف اندازه گیری سختی آب
(Comparison of Hardness Units of Measure)

 

French Degrees

British Degrees

German Degrees

Calcium Milligrams

Calcium Millimoles

French Degrees

1

0.70

0.56

4.008

0.1

British Degrees

1.43

1

0.80

5.73

0.143

German Degrees

1.79

1.25

1

7.17

0.179

Calcium Milligrams

0.25

0.175

0.140

1

0.025

Calcium Millimoles

10

7

5.6

40.08

1

 

مقایسه واحدهای سختی بر حسب PPM نسبت به واحد CaCO3


مقایسه واحدهای سختی بر حسب PPM نسبت به واحد CaCO3
(Comparison of Hardness Units with Comparison of ppm of CaCO3)
Parts Per Million CaCO3 Grains per U.K. gal.
CaCO3
(Clark Scale)
(British Degrees)
Grains per U.S. Gal.
CaCO3
(American Degrees)
Parts Per Million
100,000
CaCO3
(French Degrees)
Parts Per Million
100,000
CaO
(German Degrees)
Parts Per Million
Ca
(Russian Degrees)

1.00

0.07

0.058

0.10

0.056

0.40

14.29

1.00

0.83

1.43

0.80

5.72

17.15

1.20

1.00

1.72

0.96

6.86

10.00

0.70

0.58

1.00

0.56

4.00

17.86

1.25

1.04

1.79

1.00

7.14

2.57

0.18

0.15

0.26

0.14

1.03

Notes:

French Degrees     1 part of CaCO3 per 100,000 of water

British Degrees      1 grain of CaCO3 per gallon of water

German Degrees   1 part of CaCO3 per 100,000 of water

مقایسه واحدهای سختی (Comparison of Hardness Units)

مقایسه واحدهای سختی (Comparison of Hardness Units)

 

Parts per Million

Parts per 100,000

Grains per British Gallon

Grains per U.S. Gallon

1 part per million

1.0

0.10

0.07

0.058

1 Parts per 100,000

10.0

1.00

0.70

0.580

1 Grains per British Gallon

14.3

1.43

1.00

0.830

1 Grains per U.S. Gallon

17.1

1.71

1.20

1.000

سختی گیر رزینی (Water Softener Resin) چیست؟

سختی گیر رزینی

سختی آب ناشی از وجود کاتیون های دو یا چند ظرفیتی، خصوصا یون های کلسیم و منیزیم محلول در آب می باشد که موجب بروز مشکلاتی شامل رسوب و تولید کف می شود. بالا بودن سختی آب (Hardness) موجب بروز مشکلاتی شامل موارد زیر خواهد شد:

- تشکیل رسوب بر روی دستگاه های حرارتی مانند دیگ های بخار، برج های خنک کننده، چیلر و لوله ها که موجب مسدود شدن مسیر لوله ها و شیرآلات، و کاهش بازدهی انتقال حرارت و افزایش مصرف سوخت می شود.

- نامحلول شدن و رسوب دادن مواد صابونی در هنگام ترکیب با سختی آب و در نتیجه کاهش بازدهی شوینده ها به دلیل مصرف بیشتر مواد شوینده در تماس با آب سخت

- تشکیل کف حاصل از واکنش بین یون های سختی در آب و صابون و در نتیجه ایجاد لک بر روی سطوح شیشه ای، فلزی، بطری ها و لوازم خانگی

مشکلات ذکر شده بیانگر اهمیت سختی گیری در صنعت آب و سختی گیری آب صنعتی و آب خانگی می باشند. سختی گیر رزینی متداول ترین دستگاه جهت کاهش پارامتر سختی آب می باشد که با استفاده از روش تعویض یونی و به کمک رزین های کاتیونی، کلسیم و منیزیم محلول در آب را از آن جدا می نماید. این رزین ها عملا کلسیم و منیزیم (سختی موقت) را با سدیم (نمک طعام) تعویض کرده و آب سخت (Hard water) را به آب نرم (Soft water) تبدیل می نمایند.

نحوه عملکرد رزین سختی گیری در طی عملیات از بین بردن سختی آب در ادامه نشان داده شده است:

نحوه عملکرد رزین سختی گیر آب در دستگاه سختی گیر رزینی

طرز کار سختی گیر رزینی و و نحوه عملکرد آن و لوله کشی سختی گیر در شکل زیر نشان داده شده است:

طرز کار دستگاه سختی گیر رزینی

در شکل زیر پکیج سختی گیر رزینی که به عنوان سختی گیر آب خانگی، سختی گیر آب موتورخانه و سختی گیر آب صنعتی کابرد دارد، نشان داده شده است:

کاربرد دستگاه سختی گیر رزینی در تصفیه آب سخت

کاربرد دستگاه سختی گیر رزینی در تصفیه آب سخت

کاربرد دستگاه سختی گیر رزینی در تصفیه آب سخت

کاربردهای سختی گیر رزینی

در تمامی واحدهای صنعتی و خانگی که مقدار سختی آب (مجموع یون های کلسیم و منیزیم) بالاتر از حد مجاز برای مصارف بهداشتی و صنعتی باشد، برای سختی گیری آب و جلوگیری از بروز مشکلات تشکیل رسوب، تولید کف و ایجاد بیماری های گوارشی و کلیوی می توان از سختی گیرهای رزینی استفاده کرد. کاربردهای سختی گیری رزینی شامل موارد زیر می باشد:

- کاهش سختی آب آشامیدنی در مناطقی که مقدار یون های کلسیم و منیزیم بالاتر از حد مجاز و استاندارد برای سلامتی انسان می باشد.

- حذف و یا کاهش سختی آب در دیگ های بخار

- حذف و یا کاهش سختی آب در سیستم های گرمایشیو سرمایشی مانند مبدل های حرارتی، برج های خنک کننده

- حذف و یا کاهش سختی آب در صنایع نساجی و رنگرزی

تعمیر و نگهداری دستگاه سختی گیر

دستگاه سختی گیر آب برای برای کاربردهای مختلف به صورت دستگاه سختی گیر خانگی و دستگاه سختی گیر صنعتی کاربرد دارد. پس از حذف سختی مقادیر زیادی از آب، بستر رزینی از یون های کلسیم و منیزیم اشباع شده، کارایی خود را از دست می دهند و نیازمند احیا یا جایگزینی می باشند. در این هنگام رزین سختی گیر با محلول نمک (کلرید سدیم 10 درصد) شستشو داده می شود تا خاصیت تبادل یونی آن باز گردد. به این عمل احیای دستگاه سختی گیر می گویند.

احیای دستگاه سختی گیر رزینی توسط شستشوی سختی گیر با محلول آب نمک صورت می گیرد. برای احیا رزین کاتیونی، محلول آب نمک در جهت خلاف وارد رزین می شود و یون های سدیم محلول با یون های کلسیم و منیزیم جایگزین می شوند و در نهایت یون های کلسیم و منیزیم از دستگاه خارج می شوند. سیکل احیای دستگاه، وابسته به عواملی چون میزان سختی آب، حجم آب تصفیه شده، اندازه دستگاه، و ظرفیت رزین می باشد. فرایند احیا عمدتا 60 الی 120 دقیقه به طول می انجامد.

جهت تولید آب نمک برای احیای دستگاه سختی گیر (معمولا آب نمک اشباع یا 10%) می توان از نمک طعام خوراکی یا صنعتی و سنگ نمک استفاده نمود که معمولا به جهت صرفه جویی اقتصادی از سنگ نمک برای احیای دستگاه سختی گیر رزینی استفاده می گردد. روش احیا سختی گیر رزینی در عمل مشابه به بک واش فیلتر شنی می باشد اما با این تفاوت که در مراحل احیای سختی گیر رزینی از محلول آب نمک جهت احیای رزین کاتیونی موجود در سختی گیر و بارگذاری مجدد یون سدیم بر روی رزین ها، استفاده می گردد.

واکنشی که طی فرایند سختی گیری و سپس احیای سختی گیر اتفاق می افتد به صورت زیر می باشد:

واکنش حذف سختی آب توسط رزین سخت گیر

نحوه عملکرد رزین های کاتیونی در سختی گیرهای رزینی در طی فرایند سختی گیری و سپس احیا سختی گیر رزینی با جریان بک واش سختی گیر در شکل شماتیک زیر نشان داده شده است:

مراحل عملیاتی در طی تبادل یونی بین یون های سختی آب و رزین سختی گیر

برخی مشکلات عملیاتی ممکن است در طی فرایند سختی گیری اتفاق افتد که با تعویض رزین سختی گیر و یا کنترل تمامی مراحل بهره برداری و عملکری دستگاه سختی گیر برطرف خواهد شد. برای مطالعه در خصوص این مشکلات و راهکارهای افزایش بازدهی دستگاه سختی گیر رزینی بر روی لینک کلیک فرمایید.

دانلود جدول راهنمای مشکلات عملیاتی در فرایند سختی گیری

طراحی سختی گیرهای رزینی

دستگاه سختی گیر رزینی شامل دریچه های بازدید، شبکه استانداردلوله کشی، مخزن حامل رزین و شیر کنترل (برای تنظیم بازه های احیا)، مخزن آب نمک، شیرآلات و اتصالات مناسب، پایه های فلزی برای قرارکیری بر روی فونداسیون، اتصالات هواگیری، نمونه برداری و فشارسنج است. در شکل زیر به صورت ساده طرز کار و نحوه عملکرد سختی گیر، لوله کشی سختی گیر، تجهیزات کنترل سختی گیر، و روش احیای سختی گیر رزینی نشان داده شده است:

چگونگی عملکرد و ساختار دستگاه سختی گیر رزینی

ضوابط مورد استفاده در طراحی سختی گیرهای رزینئ شامل موارد زیر هستند:

- ضخامت ورق مخازن به صورتی انتخاب می شود که در برابر فشاری تا حداکثر 7 بار مقاوم باشد.

- از پوشش های مناسب برای حفاظت مخزن رزین و مخزن آب نمک استفاده می شود و سطح داخلی دستگاه سختی گیر رزینی با دو لایه رنگ اپوکسی و سطح خارجی آن با پوشش ضد زنگ و رنگ روغن محافظت می شود.

- تجهیزات پخش کننده و جمع کننده آب همراه با نازل های مخصوص تعبیه می شوند.

- برای کنترل عملکرد دستگاه، دستگاه سختی گیر رزینی به مانومتر و شیر تخلیه هوا مجهز می باشد.

- کنترل عملیات به صورت های مختلف انجام می شود و به صورت سختی گیر دستی، سختی گیر نیمه اتوماتیک، سختی گیر تمام اتوماتیک عمل می کنند.

- رزین های کاتیونی مورد استفاده در سختی گیر رزینی برای افزایش عملکرد در ظرفیت های بالا استفاده می شوند.

- دستگاه سختی گیر برای انجام عملیات احیا دارای مخزن تهیه آب نمک و لوله کشی های مناسب به دستگاه می باشد.

- برای ارزیابی سختی در آب سخت ورودی و آب نرم خروجی یک کیت سختی به همراه دستگاه می باشد.

بدنه فیلترهای سختی گیر رزینی در گذشته غالبا از کربن استیل با پوشش اپوکسی (فلزی) ساخته می شدند. در سال های اخیر استفاده از مخازن FRP در ساخت فیلترهای سختی گیر بسیار رواج پیدا کرده است.

دستگاه های سختی گیر در ظرفیت های مختلف، با دو جنس فولادی و FRP و حالت های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک با بستری از رزین های تبادل یونی برای حذف سختی آب طراحی و ساخته می شوند.

امروزه اکثر سختی گیرهای مورد استفاده به صورت سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک هستند و حالت های مختلفی برای احیا اجرا می‌کنند که به صورت زیر می باشد:

- احیا بر حسب برنامه زمانی، که در بازه های زمانی مشخص و ساعت خاصی از روز عمل خواهد کرد.

- احیا بر حسب حجم، که پس از تصفیه مقدار مشخصی آب عمل خواهد کرد.

- احیا بر حسب ترکیبی از زمان و حجم، که پس از تصفیه مقدار مشخصی آب در زمان خاصی از روز عمل خواهد کرد.

علاوه بر موارد ذکر شده، سختی گیرهایی با سیستم دو واحدی نیز مورد استفاده قرار می گیرند که امکان عملکرد پیوسته و 24 ساعته در طول روز را فراهم می کنند. در این دستگاه ها، همواره یک ستون در حال انجام عملیات تصفیه و ستون دیگر در حال احیا یا استراحت می باشد.

محاسبه ظرفیت سختی گیر که در کاتالوگ ارائه شده به صورت زیر می باشد:

(عدد ثابت) 45/15 × (hr) سیکل شستشو × (mg/L) سختی کل آب × (m^3/hr) دبی آب ورودی = (grain) ظرفیت سختی گیر

راهنمای انتخاب سختی گیر

راهنمای انتخاب سختیگیر

سختیگیرهای خاص برحسب سفارش ساخته می شوند.

سختی گیر رزینی چیست؟ کاربرد سختی گیر رزینی در تصفیه آب و فاضلاب چیست؟

سختی آب عبارتست از مجموع یون های کلسیم و منیزیم که عامل تشکیل رسوب در مبدل های حرارتی، دیگ های بخار، برج های خنک کننده می باشد که این رسوب سبب کاهش عمر دستگاه، مشکل در امر شستشو می شود. این دستگاه دارای مخزن عمودی بوده که با استفاده از رزین های کاتیونی سختی آب را از بین می برد و احیای رزینها با محلول آب نمک صورت می گیرد. نحوه عملکرد سیستم بدین صورت است که آب سخت با عبور از بستر رزین املاح کلسیم و منیزیم خود را با سدیم مبادله نموده و آب بدون سختی از سیستم جمع آوری می شود. پیش از اشباع کامل ظرفیت رزین عملیات احیا سازی با محلول کلرید سدیم انجام می شود که شامل مراحل شستشوی معکوس، مکش آب نمک و آبکشی می باشد.

سختی گیر, پساب, فاضلاب, فیلتر کارتریج, فیلتر دیانومیت

کاربرد سختی گیر

- نرم کردن آب مصرفی صنایع نساجی و رنگرزی
- پیش تصفیه آب ورودی به RO , UF, NF…
- نرم کردن آب نیروگاه های صنایع شیمیایی، دیگ های بخار و...

اطلاعات ارائه شده در وبسایت کلی می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت سختی گیر، نحوه استفاده از دستگاه سختی گیر رزینی، نحوه احیای دستگاه سختی گیر رزینی، تفاوت سختی گیر رزینی با سختی گیر مغناطیسی، تفاوت سختی گیر بدنه FRP (فایبرگلاس) با سختی گیر متعارف بدنه فلزی، رزین های مختلف کاتیونی ( مانند پرولایت، آمبرلایت، هیدرولایت و ...) می توانید با کارشناسان شرکت ابنیه پایدار سبز تماس گرفته و از اطلاعات بیشتر برخوردار گردید.

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515