شما اینجا هستید: برگ نخستدیونایزر

دیونایزر (آب دمین)

يون زدا یا دیونایزر (Deionizer) چیست؟

تصویر دستگاه دیونایزر

ديگهای بخار فشار بالا، صنايع الكترونيك، نیروگاه‌های تولید برق و برخي از صنايع شيميايي نياز به آب فوق العاده خالص دارند. يكي از روشهای تهيه آب خالص استفاده از رزين های مبادله يونی می باشد. عوامل متعددی بر عملكرد اين رزين ها موثر می باشند، از آن جمله می توان به نوع رزين، نحوه تماس آب و رزين، دمای آب، غلظت آنيونها و كاتيونها، نوع و مقدار احيا كننده، نحوه احياء و ترتيب قرارگرفتن ستونهای يون زدا اشاره كرد. با توجه به اين عوامل و كيفيت آب مور نياز، دستگاههای مبادله يون در غالب يك يا چند ستون موازی و يا سری به صورت تك لايه، دو لايه، سه لايه و يا مخلوط ساخته می شوند. در جدول چند روش يون زدايی آب نشان داده شده است.

روش های متعارف يون زدايی آب با استفاده از رزين های مبادله يونی
چيدمان ستون های يون زدايی

آب خام

SC_SA

آب تصفيه

آب خام

SC_DG_SA

آب تصفيه

آب خام

SC_DG_WA_SA

آب تصفيه

آب خام

WC_SC_DG_SC_SA

آب تصفيه

آب خام

WC_SC_DG_WA_SA

آب تصفيه

آب خام

WC/SC_DG_WA/SA

آب تصفيه

گاززدا DG- رزين كاتيونی قوی، رزين آنيونی قوی، -SC
رزين آنيونی ضعيف- WA، رزين كاتيونی ضعيف -Wc

اگر آب با كيفيت بسيارعالی مورد نياز باشد، در انتهای هر يك از روشهای توصيه شده در جدول بالا، يك ستون مخلوط شامل رزين های كاتيونی قوی و آنيونی قرار می گيرد. آب خروجی از اين ستون می تواند هدايتی حدود 0/2 µS/cm داشته باشد.

يون زدايی آب به روش دو ستونی

مجموعه يون زدا داراي يك ستون كاتيوني براي حذف كاتيون هايي همچون كلسيم، منيزيم، سديم، پتاسيم و آهن و يك ستون آنيوني، براي حذف آنيونهايي همانند بي كربنات، سولفات، كلرايد و سيليس از آب مي باشد. تجهيزات جنبی سيستم يون زدايي به روش دو ستوني عبارتنداز از مخزن ذخيره، مخازن سود و اسيد، پمپ تزريق، پمپ آب خام، پمپ آب يون زدايي شده، كنتور، شير فشار شكن، هدايت سنج و پي.اچ. سنج.

حوضچه خنثي سازي مناسبي در كنار تجهيزات يون زدايي آب تعبيه مي شود تا پساب حاصل از احياء ستونهاي كاتيوني و آنيوني محيط را آلوده نكند.

بدنه ستونها بسته به سفارش، از جنس فولاد ضدزنگ Stainless Steel و یا آهن پوشش داده شده با پی.وی.سی و یا لاستیک می باشد.

كليه شيرها، لوله ها، و اتصالات از جنس پي.وي.سي یا استنلس استیل مي‌باشد.

يون زدايی آب به روش دو ستونیيون زدايی آب به روش دو ستونی

در برخی از صنایع حساس نظیر داروسازی، آب مقطر سازی و شستشوی قطعات الکترونیکی، صنایع الکترونیک به آب با کیفیت بالا نیاز می باشد. یکی از روش های تهیه آب خالص استفاده از رزینهای مبادله یونی می‌باشد. دستگاه دیونایزر شامل دو مخزن متوالی که ستون اول حاوی رزین کاتیونی و ستون دوم حاوی رزین آنیونی است. نحوه عملکرد دستگاه بدین صورت است که کلیه کاتیون ها شامل سدیم، کلسیم، پتاسیم و... در ستون کاتیونی و کلیه آنیون ها شامل کربنات، سولفات، کلراید و... در ستون آنیونی حذف می‌شوند. معمولا ستون کاتیونی با محلول اسید کلریدریک (HCL) ده درصد و یا محلول اسید سولفوریک (H2SO4) ده درصد احیا می‌گردد. زرین‌های مورد استفاده در ستون کاتیونی معمولا شامل زرین‌های .... می‌باشند. معمولا ستون آنیونی با محلول سود (NaOH) ده درصد احیا می‌گردد. رزین‌های مورد استفاده در ستون آنیونی معمولا شامل رزین‌های .... می‌باشند. از عوامل موثر بر عملکرد رزین ها می‌توان به دمای آب، نوع رزین، غلظت آنیون ها و کاتیون ها، نحوه تماس آب و رزین اشاره کرد. پس از اشباع ستون ها باید احیا شوند که برای احیای ستون کاتیونی از اسید (H+) و برای احیای ستون آنیونی از هیدروکسید (OH-) استفاده می شود. اگر کیفیت بسیار بالا مد نظر باشد، از یک ستون مخلوط از هر دو رزین به نام میکس‌بد (Mixed Bed) استفاده می‌شود.

دیونایزر, آشغال گیر مکانیکی, فاضلاب, فیلتر کارتریج, فیلتر دیانومیت

 

کاربرد دیونایزر

  • آب مقطر سازی: تولید آب زمینی (آب بدون یون) که اصطلاحا به آن آب مقطر می‌گویند.
  • صنایع داروسازی
  • شستشوی قطعات الکترونیکی
  • و ...

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515