شما اینجا هستید: برگ نخستتصفیه آبسختی گیرسختیگیر مغناطیسی

سختیگیر مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی (Magnetic water softener)

سختی گیر مغناطیسی (Magnetic water softener)

سختی گیر مغناطیسی چیست؟ کاربرد سختی گیر مغناطیسی در تصفیه آب و فاضلاب؟

در دستگاه سختی گیر مغناطیسی (Magnetic water softener)، بوسیله یک میدان مغناطیسی بسیار قوی، تعادل بار الکتریکی یون های آب بر هم زده شده و فرم تبلور املاح کلسیم و منیزیم بصورتی تبدیل خواهد شد که دیگر خاصیت چسبندگی به جدار تاسیسات حرارتی و لوله ها را نخواهد داشت.

مزیت استفاده از سختی گیر مغناطیسی

1- هیچگونه ماده شیمیایی به آب افزوده نمی گردد و کیفیت آب تغییر نمی کند.
2- نیاز به اپراتور و انرژی الکتریکی ندارد.
3- با تغیرات بسیار جزئی در لوله انتقال آب قرار می گیرد.

پارامترهای انتخاب سختی گیر مغناطیسی

پارامترهای مهم در انتخاب انواع سختی گیر مغناطیسی در جدول زیر آمده است.

جدول انتخاب سختی گیر مغناطیسی

Flow
m3/h

Inch

Type

0.2

3/8

DN-10

0.7

1/2

DN-15

2

3/4

DN-20

4

1

DN-25

6

1/4 1

DN-32

12

1/2 1

DN-40

20

2

DN-50

37

1/2 2

DN-65

55

3

DN-80

120

4

DN-100

150

5

DN-125

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515